Cash4ERP

כחלק מפעילותה הענפה של CB I.T בתחום ה-ERP, וניסיונה הרב ביישום מודולים פיננסיים, זיהתה החברה צורך ממשי בארגונים רבים לפתרון בעולם ניהול כספי הארגון. בעקבות כך אופיין ופותח מוצר ה-  Cash4ERP.

 

Cash4ERP מהווה פתרון חיוני בעבודת הגזבר ומנהל הכספים אשר אמונים על ניהול כספי הארגון ותזרים המזומנים הארגוני.

 

אנשי פיתוח מהשורה הראשונה, הן בסביבות Java/J2EE והן בטכנולוגיות NET., מפתחים את המוצר ותומכים בו לכל אורך הדרך. המוצר משווק על ידי CB I.T ושותפיה העיסקיים בארץ ובאירופה ומיושם בהצלחה בקרב לקוחות SAP מובילים כגון: כרמל אולפינים, סונול ועוד.

 

 הפתרון מהווה את שולחן העבודה הפיננסי ומאפשר:

  • הקמה, ניהול ותפעול שוטף של מחברות הגזברות בארגון.
  • תכנון כספים לטווח הקצר, הבינוני והארוך
  • ניתוחי תכנון מול ביצוע
  • ניהול הקשר מול הבנקים
  • ניתוח עלויות מימון
  • הגדרה והפעלה של אובייקטים גזבריים

לפירוט בנושא מוצרים – הקש כאן

 
 .